Photo Gallery

Patna Museum, Patna 

 

Buddha Relic
 
Statue of Buddha

 

LokNath & Rhishav Nath with Mahavira
 
Venugopal, Jain Tirthankar and Yakshini

 

Sculpture of Buddha
 
Chirand Gallery

 

Dancing Girl with Yakshini
 
Hard Clay Statue

 

Patna Museum
 
Patna Museum (Full View)

Return